لمینت برجسته مخملی کوچک

ضمانت در چاپ و ارسال
    پلات لمینت کیفیت بصری فوق العاده ای را برای اثر ایجاد می کند.لمینت مانع از رنگ پریدگی ، چین خوردگی و تخریب چاپ در آفتاب و... میشود
انتخاب جنس :
انتخاب سایز :
انتخاب وجه :
انتخاب جهت :
انتخاب نوع برش :
انتخاب تیراژ :

0 0
تومان
0 %

توضیحات لمینت برجسته مخملی کوچک

لمینت مانع از رنگ پریدگی ، چین خوردگی و تخریب چاپ در آفتاب، جلوگیری از ایجاد اثر انگشت و استحکام بیشتر چاپ با ایجاد ضخامت جزئی میشود.
روند کار در چاپ پلات و لمینت به این صورت است که فایل طراحی مورد نظر توسط کامپیوتر به دستگاه پلاتر منتقل میشود و سپس رنگ های مورد نیاز از مخازن توسط هدهای دستگاه ، روی کاغذ انتقال می یابند .

در نهایت با استفاده از دستگاه لمینتور ، یک لایه نازک لمینت روی چاپ زده می شود تا مستحکم تر شود.

نمایش بیشتر بستن